Tutorias

Bijles basisschool

Bijles aan huis

Bijles begrijpend lezen, spelling, rekenen of taal.

Tutorias helpt veel kinderen van de basisschool, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de Cito Eindtoets of hulp bieden bij een schoolvak. Wij geven bijles aan kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 voor bijvoorbeeld taal, rekenen, spelling of begrijpend lezen. Uiteraard zijn alle andere vakken ook mogelijk. Ook  bieden wij hulp bij kinderen met concentratieproblemen of dyslexie.

Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel. Na het eerste contact kijken wij altijd welke bijlesgever er geschikt is voor jullie hulpvraag. Mocht er na de eerste kennismaking geen klik zijn met de docent dan krijgt u uw geld van die les gewoon terug. Onze docenten beschikken over de juiste kennis om uw kind goed bijles te kunnen geven.

We geven bijles in alle vakken

Werkboeken van Tutorias

Rekenen groep
7 + 8

Dit oefenboek van Tutorias is ter voorbereiding voor de Cito-toets, IEP-eindtoets, de Entreetoets of als je het vak ‘rekenen’ nog iets beter onder de knie wilt krijgen.

Gratis werkbladen voor rekenen, taal en spelling?